Sokolnictwo

 

1. Ptaki używane do celów sokolniczych należą do:

 

- jastrzębiowatych, łuszczaków

 

- sokołowych, jastrzębiowatych

 x

- blaszkodziobych, sokołowych

 

2.Etapy układania ptaka drapieżnego to:

 

- ukrócenie, unoszenie, uwabienie, jazda w pole

 

- unoszenie, wabienie, jazda w pole, obniżenie kondycji

 

- uwabienie, obniżenie kondycji

 

3.Z ptakami drapieżnymi można polować na:

 

- króliki, bażanty, kuropatwy

x

- zające, bażanty, dziki

 

- bażanty, kaczki, słonki

 

4.Akcesoria używane w sokolnictwie to:

 

- rękawica, torba, dzwonek, wabidło

 

- rękawica, torba, troki

 

- skłuwak, kapturek, wabik

 

5.Reaktywowanie sokolnictwa w Polsce datuje się na okres:

 

- lata 1950-1956

 

- lata 1970-1974

 

- 1956-1960

 

6.Szczytowy okres sokolnictwa w Polsce przypada na :

 

- wczesne średniowiecze

 

- odrodzenie

 

- okres międzywojenny

 

7.Sokolnicy przyczynili się do odrodzenia populacji:

 

- sępa płowego

 

- orlika krzykliwego

 

- sokoła wędrownego

 x

8.Rola ptaków drapieżnych w przyrodzie polega na:

 

- obniżaniu liczebności populacji zwierzyny drobnej

 

- eliminowanie szkodników łowieckich

 

- selekcyjnego nacisku doskonalącego populacje ofiar

 x

9.Z ptakami łowczymi może polować:

 

- każdy członek PZŁ

 

- każdy członek PZŁ posiadający stosowne uprawnienia

x

- członek PZŁ posiadający psa myśliwskiego ułożonego do celów sokolniczych

 

10.Ćwik to:

 

- ptak przed okresem pierzenia się

 

- doświadczony i wszechstronnie ułożony ptak łowczy

 x

- pisklę puchowe ptaka drapieżnego

 

11. Łupież to inaczej:

 

- obręcz na której sadza się ptaki

 

- torba sokolnicza w której nosi się łupy

 

- wabidło, cień, bałwanek

 x

12.Berło służy do:

 

- obniżenia kondycji ptaka łowczego

 

- odpoczynku ptaka jako siedzisko

 x

- dekorowania- jako insygnium władzy sokolniczej

 

 

 

Tyle na razie , więcej pytań nie znalazłem. Kiedyś dodam więcej. Może pomożesz w opracowaniu. Darz Bór. A jak się pozdrawiają sokolnicy ????