Polowanie

1.Najczęstszą reakcją zwierzyny płowej na strzał komorowy jest

- zgarbienie i szybka ucieczka

- wykonanie tzw. rakiety, lub padniecie w ogniu

x

- wierzgnięcie zadem i wolne oddalenie się

2.Najczęstszą reakcją zwierzyny po strzale na miękkie jest"

- potknięcie się i wolne oddalenie

- "barani skok" i zaleganie po krótkim dystansie

x

- drgnięcie lub brak ruchu i szybka ucieczka

3.Po strzale zwierzę pada w ogniu, tłucze sie, po czym powstaje i uchodzi- jest to reakcja na strzał ?:

- w badyl ( cewkę )

- w wątrobę

- na puste

x

4.Po strzale na miękkie średni dystans ucieczki zwierzyny wynosi:

- do 160 m

- 10-40 kroków

- w granicach kilkuset metrów

x

5.Orientacyjny czas podjęcia poszukiwań po strzale na miękkie wynosi:

- 2 godz.

- 1 godz.

x

- 20 min.

6.Orientacyjny czas podjęcia poszukiwań po strzale na wątrobę wynosi:

- po upływie 1 godz. i bezwzględnie z posokowcem

- niezwłocznie i koniecznie z psem

- po upływie 3-6 godz. i niekoniecznie z psem

x

7. Do uściślenia miejsca trafienia na zestrzale służą:

- ścinka i odchody

- farba i tropy

- ścinka, farba i ewentualnie tropy

x

8.Postrzał przez mięśnie rozpoznajemy po farbie:

- ciemnoczerwonej, rozsianej nieregularnie wzdłuż tropu

- jasnej, obfitej i rozproszonej

x

- jasnoczerwonej i pienistej

9.Farba na tropie po strzale na miękkie jest:

- jasna , rozwodniona, zmieszana z treścią pokarmową

- ciemna, obfita, zmieszana z treścią pokarmową

x

- jasna z pęcherzykami powietrza

10.Kolejność postępowania po dojściu do odstrzelonej sztuki:

- ocena wizualna umiejscowienia kuli, patroszenie

- odcięcie trofeum, patroszenie, ostatni kęs

- rozładowanie broni, ostatni kęs, patroszenie

x

11.Kolejność czynności przy patroszeniu samców zwierzyny płowej

- wycięcie odbytu, rozcięcie powłok brzusznych, odbicie łba, usunięcie jąder

- odbicie łba, wycięcie tchawicy z przełykiem, usuniecie jąder, rozcięcie powłok brzusznych

- usuniecie jąder, wypreparowanie tchawicy z przełykiem, rozcięcie powłok brzusznych

x

12. tusze po wypatroszeniu i przed podjęciem transportu:

- myjemy wodą, pozostawiamy do obeschnięcia, znakujemy

- usuwamy na sucho resztki farby, studzimy, znakujemy

x

- wycieramy wiechciem z roślin, znakujemy, studzimy

13.Aby uzyskać dobrze spreparowane trofeum z samców zwierzyny płowej należy:

- zakopać odbity łeb wraz z porożem w mrowisku na 2-4 dni, następnie wymoczyć w wodzie z ługiem i wysuszyć na słońcu

- po ściągnięciu skóry z łba wymoczyć przez kilkanaście godzin czaszkę w zimnej wodzie, następnie obgotować, oczyścić z resztek, odtłuścić i wybielić chemicznie

x

- łeb w skórze obgotować i po wstępnym oczyszczeniu położyć na słońcu celem doczyszczenia przez larwy much i naturalnego wybielenia

Tyle na razie - będzie rozbudowa {niedziela, 5 marca 2000}