Hodowla- część 2

 

Borsuk- wara!!!- nie strzelać do borsuków- bo sią pogniewam- Meles

 

46.Samca borsuka po uśmierceniu od samicy odróżniamy na podstawie:

 

- długości ogona i jego prącia-

 

- masy ciała -

 

- tzw. znamienia Stroha -

 

- oględzin narządów płciowych-

x

47,. Trop borsuka to odciski:

 

- ułożone w jednej linii

 

- ułożone w charakterystyczne trójki

 

- w układzie dwójkowym, z wyraźnymi śladami czterech pazurków

 

-w układzie dwójkowym, z wyraźnymi śladami pięciu pazurków

X

48.Młode borsuki rodzą się:

 

- miedzy styczniem a kwietniem w liczbie 1-5

X

- miedzy styczniem a kwietniem w liczbie 1-5

 

- na początku lata - w czerwcu zawsze dwa

 

- na początku lata - w czerwcu zawsze cztery

 

49.Borsuk odżywia się przede wszystkim:

 

- zarówno pokarmem roślinnym jak i zwierzęcym

X

- zwłaszcza jajami i pisklętami ptaków

 

- pokarmem zwierzęcym, zwłaszcza drobnymi ssakami łownymi

 

- głównie padliną

 

50. Borsuk zamieszkuje :

 

- wyłącznie pod stertami gałęzi, wykrotami itp.

 

- w norach rodzinnych, często wielopoziomowych, które sam kopie

X

- samotnie, najczęściej w opuszczonych norach lisich

 

- samotnie, ale w norach , które sam kopie

 

Nie strzelać do borsuków. Bor Suk

 

 

 

Bażant

 

51. Optymalne biotypy bażanta w Polsce to:

 

- otwarte pola z wielkimi łanami

 

- tereny polne bogate w remizy, cieki wodne, trzcinowiska itp.

X

- duże kompleksy leśne

 

- regiony górzyste

 

52. Masa ciała dorosłego bażanta wynosi:

 

- do 0,5 kg

 

- 1,0-1,8 kg

X

- około 3 kg

 

- około 5 kg

 

53. Dzienne zapotrzebowanie pokarmowe dorosłego bażanta wynosi:

 

-około 25 g

 

- około 100 g

X

- około 500 g

 

- blisko 1 kg

 

54. Pokarm piskląt bażancich w pierwszych tygodniach życia to głównie:

 

- pokarm owadzi

X

- wydzielina wola samicy

 

- drobne roślinki

 

- nasiona i małe owoce

 

55.W okresie jesienno-zimowym pożywienie bażantów stanowi:

 

- głównie różnorodny pokarm roślinny

X

- pokarm pochodzenia zwierzęcego

 

- prawie wyłącznie owady, ewentualnie kora i łyko drzew

 

- suche trawy łąkowe

 

56. Toki bażantów odbywają się:

 

- w styczniu-lutym

 

- tylko w kwietniu

 

- od marca do czerwca

X

- od lipca do sierpnia

 

57. Jajka bażantów są:

 

- oliwkowe w różnych odcieniach, czasem lekko nakrapiane

X

- niebieskie w różnych odcieniach

 

- najczęściej białe

 

- żółte, czasem lekko nakrapiane

 

58.Liczba jaj składanych przez kurę bażanta to najczęściej:

 

- jaj 4

 

- jaj 6- 10

 

- kilkanaście

X

- ponad 20

 

59. Młode bażanciki przychodzą na świat głównie:

 

- w końcu kwietnia

 

- w drugiej połowie maja i czerwca

 

- na przełomie czerwca i lipca

X

- od lipca do sierpnia

 

60. Pisklęta bażanta po wylęgu:

 

- są nagie i niedołężne

 

- są słabo opierzone i nie opuszczają gniazd

 

- są okryte puchem i po wyschnięciu mogą opuścić gniazdo

 

- po kilku godzinach zaczynają fruwać

X

Kuropatwa

 

 61. Najkorzystniejsze biotypy dla kuropatw to:

 

 - tereny polne z mozaiką upraw

X

- bardzo duże pola jednego gatunku roślin

 

- pola w pobliżu lasów

 

- łąki oraz pola o ciężkich glebach

 

62. Masa ciała dorosłych kuropatw waha sie w granicach:

 

- 150- 200 g

 

- 359- 400 g

X

- 700 g

 

- około 1 kg

 

63. Kogucika kuropatwy od kurki odróżniamy po:

 

- rysunku upierzenia głowy i pokryw skrzydłowych

 

- wielkości ciała

 

- kolorze cieków

 

- rysunku na upierzeniu piersi

 

64. Kuropatwy są gatunkiem monogamicznym co oznacza , że

 

- w okresie rozrodu kogut żyje z jedną kurą

X

- jeden kogut opiekuje się przez cały rok kilkoma kurami

 

- w okresie toków koguty i kury trzymają się w stadkach

 

- w czasie toków jeden kogut depcze kilka kur

 

65.Rozpad stadek na kuropatw i połączenie się w pary ma miejsce:

 

- zimą

 

- na przedwiośniu

X

- latem

 

- jesienią

 

66.Liczba jaj kuropatwy przy pełnym zniesieniu wynosi:

 

- do 10

 

- zawsze 10

 

- od 10-20

X

- zawsze powyżej 20

 

67.Jaja kuropatwy są:

 

- oliwkowo szare

X

- brudnobiałe z dużymi , ciemnymi plamami

 

- białe lub kremowe, delikatnie nakrapiane

 

- niebieskie w różnych odcieniach

 

68.Główna pora wylęgu kuropatw to:

 

- kwiecień

 

- 1 połowa maja

 

- czerwiec

 

- 2 połowa lipca

X

69. Młodą kuropatwę od starej w sezonie polowań rozpoznajemy po :

 

- kolorze dzioba

 

- kształcie sterówek

 

- kolorze cieków i zakończenia lotek pierwszego rzędu

X

- liczbie sterówek

 

70. Kura kuropatwy wysiaduje jaja przez:

 

- 14 dni

 

- 23-25 dni

 

- 28-30 dni

 

- 32-35 dni

 

71.Pisklęta kuropatwy po wylęgu są:

 

- nagie i niedołężne

 

- są słabo opierzone i nie opuszczają gniazda

 

- są okryte puchem i po wyschnięciu

 

- po kilku tygodniach zaczynają fruwać

X

72.Przyczyną dużej śmiertelności piskląt kuropatwy może być:

 

- agresywność dorosłych kogutów

 

- agresja samic , które utraciły swoje legi

 

- brak pokarmu owadziego w pierwszych dniach po wykluciu

X

- zbyt szybka wegetacja roślin w danym roku

 

73.Pokarm kuropatw w czasie zimy stanowią głównie:

 

- oziminy oraz nasiona roślin

X

- pokarm pochodzenia zwierzęcego

 

- kłącza i inne podziemne części roślin

 

- pączki drzew i krzewów

 

Jarząbek

 

74.Jarzabki zasiedlają :

 

- rozległe tereny borów w kilku regionach kraju, ale wszędzie nielicznie

 

- duże kompleksy leśne w całej Polsce, w niższym stopniu liczebności

X

- lasy śródpolne i zakrzewienia

 

- wyłącznie rozległe lasy górskie

 

75.Toki jarząbków odbywają się:

 

- zimą

 

- wiosną

 

- jesienią ( pozornie ) i wiosną

x

- latem

 

76.Optymalne biotypy jarząbka to :

 

- duże kompleksy leśne mieszane

X

- zakrzewienia i zakrzewienia śródpolne

 

- zwarte monokultury sosnowe

 

- tereny podmokłe i bagienne

 

Gęsi

 

77. Jedyną dziką gęsią gniazdującą w Polsce jest:

 

- bernikla kanadyjska

 

- gęś zbożowa

 

- gęś białoczelna

 

- gęś gęgawa

X

78. Gęsi są ptakami monogamicznymi, które łączą się w pary:

 

- na czas rozrodu

 

- na okres roku

 

- na wiele lat, a w przypadku śmierci partnera pozostają samotne

X

- na wiele lat, a w przypadku śmierci partnera poszukują innego

 

80. Pisklęta dzikich gęsi po wylęgu:

 

- są nagie i niedołężne

 

- są słabo opierzone i nie opuszczają gniazda

 

- są okryte puchem i po wyschnięciu mogą opuścić gniazdo

X

- po kilku godzinach zaczynają latać

 

Leciał goniec - na tym koniec