Hodowla zwierzyny-część1

1.Najkorzystniejsze dla zająca biotypy to:

 

- duże kompleksy leśne

 

- łowiska polne z mozaiką upraw

 X

- wielkołanowe monokultury polne

 

- trzcianowiska i inne tereny podmokłe

 

2.Średnia masa zająca w sezonie polowań wynosi:

 

- 2 kg

 

- 4 kg

X

- 7 kg

 

- 10 kg

 

3. Samicę od samca zająca po odstrzale odróżniamy na podstawie:

 

- ubarwienia turzycy

 

- długości słuchów

 

- masy ciała

 

- oględzin narządów rozrodczych

X

4. Dojrzałość płciową osiąga zając w wieku:

 

-5-7 miesięcy

 X

- 1 roku

 

- 1,5 roku

 

- 2 lata

 

5. Parkoty odbywają się:

 

- tylko zimą

 

- od stycznia (lutego)do sierpnia (września)

 X

- tylko wiosna

 

- od kwietnia(maja) do lipca(sierpnia)

 

6. Maksymalna długość życia zająca wynosi:

 

- 12 miesięcy

 

- 3 lata

 

- 5-6 lat

 

- 12- 13 lat

 X

7. Samica zająca w ciągu roku rzuca:

 

- 3-4 mioty

 X

- tylko 2 mioty

 

- tylko 1 miot

 

- 1 miot co drugi rok

 

8. Liczba młodych zajęcy w miocie wynosi:

 

- zawsze dwa

 

- zawsze 4

 

- waha się od 1 do 6

 X

- waha się od 5- 10

 

9. Ciąża u zająca trwa:

 

-około 30 dni

 

-około 40 dni

 X

-około 60 dni

 

-około 70 dni

 

10. Młode zające po urodzeniu :

 

- są nagie i ślepe

 

- są pokryte turzyca i widzą, ale przez miesiąc nie opuszczają kotliny

 

- są pokryte turzycą i widzą i prawie nie wydzielają zapachu

 X

- wydzielają zapach odstraszający drapieżniki

 

11. Marczaki to:

 

- stare zające

 

- młode z pierwszych miotów

 X

- samce w okresie parkotów

 

całkiem żle- młode po urodzeniu

 

12. dietę zająca stanowi:

 

- różnorodny pokarm roślinny

 X

- pokarm roślinny a w przypadku młodych również owady

 

- wyłącznie kora, pędy drzew i krzewów oraz suche trawy a tylko wyjątkowo kapusta i marchew

 

- pokarm roślinny ale latem czasem owady i ślimaki

 

13. Zające młode od starych w sezonie polowań odróżniamy po:

 

- zmienianej w tym czasie turzycy

 

- wyłącznie na podstawie masy ciała

 

- w oparciu o tzw. znamię Stroha

 X

- stopnia starcia siekaczy

 

14. Największe straty w populacji zająca powoduje drapieżnictwo:

 

- lisów

 X

- ptaków krukowatych

 

- wilka, rysia i orłów

 

- wałęsających się kotów

 

15. Dziki królik występuje:

 

- w całej Polsce

 

- głównie na zachodzie kraju

 X

- głównie w paśmie Karpat

 

- na wschód od Wisły

 

16.Siedliskami preferowanymi przez dzikiego królika są:

 

- otwarte tereny polne i łąkowe

 

- obrzeża lasów, remizy śródpolne a także tereny zurbanizowane

 X

- wyłącznie tereny zurbanizowane- parki, sady itp.

 

- duże, zwarte kompleksy leśne na piaszczystych glebach

 

17. Dziki królik żyje:

 

- w koloniach, w norach, które kopie sam

 X

- w koloniach, w norach wykopanych przez inne gatunki

 

- pod stertami gałęzi, wykrotami itp. A rzadko także w norach

 

- wśród roślinności, czasami w norach

 

18.Głównym zagrożeniem dla królika są:

 

-wyłącznie choroby

 

- liczne choroby i drapieżniki

 X

- wyłącznie człowiek

 

- głównie człowiek i drapieżniki

 

19. Samica królika rodzi co roku:

 

- 2 razy po 3-5 młodych

 

- 3 razy po 3-5 młodych

 

- 3-5 razy , zawsze po 4 młode

 

- 3-5 razy po 4-12 młodych

 X

20. Piżmak jest gatunkiem:

 

- rodzimym

 

- przywiezionym do Polski z Australii

 

- rodem z Azji, który przywędrował do nas ze wschodu

 

- rodem z Ameryki, który przywędrował do nas z południa

 X

21.Charakterystyczną cechą tropu sznurującego lisa jest:

 

-ułożenie odcisków palców w jednej linii

 X

- brak odcisków opuszek i pazurów

 

- charakterystyczny dwójkowy układ odcisków

 

-niewyraźny odcisk pazurów i dwójkowy układ odcisków

 

22. Czy możliwa jest jednoznaczna ocena płci lisa przed odstrzałem:

 

- tak-po ubarwieniu futra

 

- tak -po ubarwieniu futra , ale tylko u osobników młodych

 

- tak-po ubarwieniu końca kity

 

- nie

 X

23.Lis odżywia się:

 

- tylko pokarmem zwierzęcym

 

- głównie padlina

 

- jest wielożerny, ale z przewagą pokarmu zwierzęcego

 X

- głównie pokarmem roślinnym

 

24.Dzienne zapotrzebowanie pokarmowe lisa wynosi:

 

- około 0,8 kg

 X

- 2 kg

 

- 2,5 kg

 

- powyżej 2,5 kg

 

25.Cieczka lisów przypada na miesiące

 

- listopad-grudzień

 

- styczeń-luty

 X

- maj-czerwiec

 

- lipiec-sierpień

 

26.Liszka szczeni się:

 

- w lutym

 

- w kwietniu-maju

 X

- w lipcu-sierpniu

 

- podczas snu zimowego

 

27.Liczba miotów u lisa wynosi:

 

-1 miot

 X

- 2 mioty

 

- 3 mioty

 

- 4 mioty

 

28. Młode liski po urodzeniu :

 

- są ślepe i nieporadne przez blisko 2 tygodni

 X

- są sprawne ruchowo, ale przez kilka dni nie opuszczają nory

 

- po osuszeniu futerka wyruszają za matką

 

- są sprawne tak, że po kilku dniach polują już na gryzonie

 

29.Lisy do rozrodu po raz pierwszy mogą przystąpić:

 

- w 1 roku życia

 X

- w 2 roku życia

 

- w 3 roku życia

 

- w 4 roku życia

 

30. Linienie u lisa występuje:

 

- raz w roku wiosną a przed zimą wzrasta jedynie gęstość futra

 X

- raz w roku jesienią a wiosną jedynie skraca się włos przez obłamanie ościstych końców

 

- raz roku latem

 

- dwa razy w roku wiosną i jesienią

 

31. Maksymalny wiek lisa w łowisku wynosi około:

 

- 6 lat

 

- 9 lat

 

- 10- 12 lat

 

- 15 lat

 X

32.Najgroźniejsza choroba przenoszona przez lisy to:

 

- syngamoza

 

- kokcydioza

 

- wścieklizna

 X

- bruceloza

 

33. Fiołek to:

 

- koniec lisiej kity

 

- gruczoł zapachowy aktywny zwłaszcza w czasie cieczki

 X

- gruczoł zapachowy odstraszający większe od lisa drapieżniki

 

- odcisk łapy lisa na śniegu

 

34.Wiek lisa po odstrzale poznajemy po:

 

- długości kity

 

- masie ciała

 

- uzębieniu

 X

- stopniu rozjaśnienia kity

 

35. Nazwy lisów-węglarz, krzyżak, ogniówka pochodzą od:

 

- środowiska bytowania

 

- ubarwienia futra

 X

- kształtu i ubarwienia kity

 

- sposobów łowów na zające

 

36. Jenot odżywia się :

 

 -wyłącznie ptactwem 

 

 -tylko gryzoniami

 

 - różnorodnym pokarmem zwierzęcym

 X

 -jest wielożerny ale preferuje padlinę

 

 37. Jenot jest gatunkiem:

 

 - aktywnym zarówno w dzień jak i w nocy

 

 - aktywnym w dzień i przesypiającym całą zimę

 

 - aktywnym głównie nocą i przesypiającym część zimy

 X

 - aktywny tylko w dzień także zimą

 

 38. Jenot jest gatunkiem który najczęściej w Polsce występuje:

 

 - w regionach wyżynnych i górskich

 

 - w północno-wschodniej części kraju

 X

 - w Wielkopolsce

 

 - w Bieszczadach

 

 39. Środowiskiem najchętniej zasiedlanym przez tchórza są:

 

 - rozległe bory

 

 - laski śródpolne, doliny rzek a także stodoły, szopy itp.

 X

 - tereny bagienne zwłaszcza na terenach pofałdowanych

 

 - wyłącznie zabudowania gospodarcze i opuszczone domostwa

 

 40.Pokarmem preferowanym przez tchórza są:

 

 - rośliny uzupełniane sporadycznie gryzoniami

 

 - gryzonie i inne drobne kręgowce

 X

 - prawie wyłącznie jaja i pisklęta ptaków

 

 - padlina, pokarm roślinny a tylko czasem żywe zwierzęta

 

 41. Liczba młodych rodzonych przez tchórze to:

 

 - 3-9 młodych w jednym miocie

 X

 - 3-9 młodych dwa razy do roku

 

- zawsze 4 młode, 1-3 razy w roku

 

 - 2-3 młodych , 2 razy w roku

 

 42. Najczęściej spotykany trop kuny to:

 

 - odciski ułożone w prawie jednej linii

 

 - odciski ułożone parami

 X

 - odciski ułożone w charakterystyczne trójki

 

 - odciski w pewnym nieładzie ze względu na kołyszący chód kuny

 

 43. Cieczka kun ma miejsce:

 

 - wczesną wiosną

 

 - latem, bo występuję u nich ciąża przedłużona

 X

 - jesienią , bo występuje u nich ciąża przedłużona

 

 - zimą

 

44. Kuna rodzi w ciągu roku:

 

- 3-5 młodych

 

- 3-5 młodych w jednym miocie

 X

- 3-5 młodych w dwóch miotach

 

- 4 młode w jednym lub dwóch miotach

 

45. Dieta kuny obejmuje:

 

- wyłącznie pokarm zwierzęcy

 

- gryzonie i inny pokarm zwierzęcy uzupełniany roślinami

 X

- wyłącznie ptaki i ich jaja, rzadko ssaki

 

- padlina , ale czasem i żywe zwierzęta

 

 

 

Leciał goniec - strony koniec