Gwara i etyka

1. Zwierzyna to :

 

- gatunki ssaków udomowionych i dziko żyjących

 

- gatunki ssaków i ptaków żyjących w rezerwatach i parkach narodowych

 

- gatunki zwierząt, na które nie wolno polować

 

- ptactwo i ssaki łowne

 X

2. Polowaniu towarzyszyć powinny :

 

- atmosfera wzajemnej rywalizacji

 

- zachowanie ceremoniału i zwyczajów łowieckich

 

- przestrzeganie obowiązujących przepisów

X

- głównie zamiar pozyskania zwierzyny

 

3. O etycznym stosunku do łowiectwa świadczy przede wszystkim :

 

- ilość odstrzelonej zwierzyny w sezonie

 

- ilość wyjazdów do łowiska

 

- estetyczny ubiór myśliwski

 

- stosunek do przyrody i zwierzyny

 X

4. Postępowanie myśliwego po postrzeleniu zwierzyny, w pierwszej kolejności powinno sprowadzać się do :

 

- jak najszybszego opuszczenia miejsca polowania

 

- określenia reakcji zwierzyny na strzał i zbadanie miejsca zestrzału

 X

- udanie się po pomoc kolegów

 

- podjęcia natychmiastowych poszukiwań

 

5. Etyka myśliwska to :

 

- historyczne przepisy dotyczące łowiectwa

 

- pasja myśliwska

 

- kodeks moralny myśliwego

 X

- stosowanie zwyczajów i ceremoniału łowieckiego

 

6. Etyczny strzał do zwierzyny to strzał oddany :

 

- do zwierzyny chorej

 

- do zwierzyny przebywającej w legowisku, bądź przy paśnikach

 

- w warunkach gwarantujących jego skuteczność i bezpieczeństwo

 X

- na małą odległość

 

7. Określenia gwarowe dotyczące zająca to :

 

- wrześniak, słuchy, parkoty, omyk, skoki

 X

- gach, róże, trzeszcze, kniazić, skrom

 

- smuż, turzyca, zrzuty, kita, skrocz, wietrznik

 

- słupek, szarawary, pomykać, kicać, stawki

 

8. Określenia gwarowe dotyczące bażanta to :

 

- lira, ostrolotka, toki, szlifowanie, podkowa

 

- bukiet, ostrogi, zierniki, cieki, róże, pianie

 X

- toki, zielonka, bródka, wiosła, tabun, szabas

 

- lustro, wachlarz, gastrolity, skrzekot, widłówka

 

9. Określenia gwarowe dotyczące kuropatwy to :

 

- toki, tabun, czyrykanie, klapak, zierniki

 

- toki, woliera, bukiet, wiosła, harde

 

- czuszykanie, bukiet, zierniki, kucharka, ostrolotka

 

- widłówka, podkowa, czyrykanie, zielonka, toki

 X

10. Określenia gwarowe dotyczące kaczek to :

 

- zloty, kucharka, kaczowisko, paprać się, cieki

 

- kucharka, wiosła, krykucha, sady, klapak

 X

- paprać się, cieknąć, klapanie, igrzysko, lira

 

- butelka, paprać się, deptać, krechtun, bełkot

 

11. Określenia gwarowe dotyczące sarny to :

 

- cewki, łyżki, lustro, rudel, darniak, parostki

 X

- rogacz, fiołek, szpile, haki, chmara

 

- parostki, ciołek, cewki, kierdel, licówka, korona

 

- róże, kwiatek, bezoar, chłyst, lustro, rójka

 

12. Określenia gwarowe dotyczące jelenia to :

 

- badyle, lustro, parostki, kierdel, chwost

 

- basista, fiołek, szarawary, perukarz, pędzel

 

- chmara, licówka, wieniec, grandle, rykowisko

 X

- oręż, darniak, korona, smuż, slimy, bezoar

 

13.Określenia gwarowe dotyczące dzika to :

 

- maciora, słuchy, tabakiera, buchtowisko, fajki

 X

- szable, polano, huczka, wycinek, slimy

 

- odyniec, lustro, gamrat, przelatek, badyle

 

- chrapy, huczka, tabakiera, ostrogi, wataha

 

14. Do ceremoniału łowieckiego zalicza się :

 

- pogoń za lisem, gonitwy weselne, zapady

 

- chrzest myśliwski, dekorowanie złomem, hubertowiny

 X

- pokot, sygnały łowieckie, dokarmianie zwierzyny

 

- łacina łowiecka, polowanie wigilijne, odświeżanie krwi

 

15. Pokot to inaczej :

 

- odprawa myśliwych przed polowaniem

 

- poród u jeleniowatych

 

- polowanie na zające w kotły

 

- ułożenie zwierzyny po zakończeniu polowania

 X

16.Prawość myśliwska to :

 

- inaczej kultura łowiecka

 

- zwyczaje i ceremoniał łowiecki

 

- postępowanie zgodne z etyką łowiecką

 X

- gorączka myśliwska

 

17. Podczas pokotu gra się następujące sygnały łowieckie :

 

- apel na łowy lub pasowanie myśliwskie

 

- pobudka lub zbiórka myśliwych

 

- zwierzyna na rozkładzie i darz bór

 X

- rozładuj broń i posiłek

 

18. Na rozpoczęcie polowania stosuje się następujące sygnały łowieckie :

 

- posiłek i naganka naprzód

 

- apel na łowy, dla króla polowania

 

- pobudka, powitanie i apel na łowy

 X

- zwierzyna na rozkładzie i apel na łowy

 

 

 

Dość tego dobrego